Piet Smit Musiekbediening

Baie welkom by my amptelike webblad. Jy is vir my baie belangrik en dit is my voorreg om jou te aanvaar as 'n internet vriend - eerder as 'n naamlose besoeker. My uitsluitlike doel hier is om jou te bedien met die liefde van die Here Jesus. Daarvoor plaas ek gereeld opbouende Dagstukkies, Musiek en Videos - alles gratis.

Hierdie webblad is só ontwerp dat al my CD Produksies, Enkel-musieksnitte, Musiek-videos en Skilderye hier te koop is - maklik en direk aflaaibaar en teen uiters bekostigbare pryse.

Klik eenvoudig net op die "icon" prentjies hieronder.

Piet Smit - E-pos / Email :

Piet Smit - PayPal Account :

Piet Smit Music Ministry

Welcome to my official website. You are very important to me and it is my privilege to accept you as an internet friend - rather than a nameless visitor. My sole aim here is to serve you with the love of our Lord Jesus Christ. To that end I am placing regular, uplifting Devotionals, Music and Videos - all for free.

This website is designed so that all my CD productions, Single music tracks, Music videos and Paintings are for sale here - easily and directly downloadable and at really affordable prices.

Simply click on the icons below.

Piet Smit - Bankbesonderhede vir donasies

CAPITEC

MR PJT Smit

Rek# 1675957485

Gekoppelde Selfoonnommer : 082 579 2759

Koop 'n vol CD

Image

Koop MP3 Enkelsnitte

Image

Bestel 'n Skildery

Image

Gallery van Kunswerke

Image

Search

WOORDELIKS :

Daaglikse rigtingwysers vir jou lewensreis, uit God se Woord

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

My hart op my mou : 'n Persoonlike kommentaar op gebeure en dinge

Die Here Jesus het eendag (in Lukas 21:29) vir Sy dissipels gesê : "Let op die vyeboom en al die ander bome. Sodra julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle dat die somer al naby is. Net so moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Dit verseker Ek julle : Nog in die leeftyd van hierdie geslag, sal al hierdie dinge gebeur. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde nooit."

Ek kan jou nie belowe, of dag en datum profeteer dat die Here Jesus een van die dae op die wolke gaan kom nie. Maar - een ding is seker : Hy is op pad !

Vandag nooi Hy jou persoonlik uit om moed te skep - ten spyte van die omstandighede in ons land. In Spreuke 2:10 staan daar :

"Die man wat ek liefhet praat. Hy sê vir my : Staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. Kyk die reëntyd is verby, die reën is oor, dis weg. Daar is bloeisels in die veld, dit het tyd geword om te sing; die tortelduif se stem klink oor ons land. Die voorvye kom al uit, die wingerde bot en versprei hulle geur. Staan op my liefling, my mooiste, kom na My toe."

This website is protected by copyright and trademark laws under R.S.A and International law.
All Rights Reserved | Piet Smit - Site Designed & Maintained by CybrDNA.CO.ZA
Contact Detail: +27 (0)82 579 2759 | Email us: