Piet Smit Musiekbediening

Baie welkom by my amptelike webblad. Jy is vir my baie belangrik en dit is my voorreg om jou te aanvaar as 'n internet vriend - eerder as 'n naamlose besoeker. My uitsluitlike doel hier is om jou te bedien met die liefde van die Here Jesus. Daarvoor plaas ek gereeld opbouende Dagstukkies, Musiek en Videos - alles gratis.

Hierdie webblad is só ontwerp dat al my CD Produksies, Enkel-musieksnitte, Musiek-videos en Skilderye hier te koop is - maklik en direk aflaaibaar en teen uiters bekostigbare pryse.

Klik eenvoudig net op die "icon" prentjies hieronder.

Piet Smit - E-pos / Email :

Piet Smit - PayPal Account :

Piet Smit Music Ministry

Welcome to my official website. You are very important to me and it is my privilege to accept you as an internet friend - rather than a nameless visitor. My sole aim here is to serve you with the love of our Lord Jesus Christ. To that end I am placing regular, uplifting Devotionals, Music and Videos - all for free.

This website is designed so that all my CD productions, Single music tracks, Music videos and Paintings are for sale here - easily and directly downloadable and at really affordable prices.

Simply click on the icons below.

Piet Smit - Bankbesonderhede vir donasies

CAPITEC

MR PJT Smit

Rek# 1675957485

Gekoppelde Selfoonnommer : 082 579 2759

Capitec SWIFT CODE : C A B L Z A J J

Capitec Branch Number for EFT : 470 010

My adres : 510 Mulberry Street - Moreleta Park - Pretoria - RSA

Koop & Download 'n vol CD

Image

PLAKKATE - Aflaaibaar

Image

Aanlyn-konserte

Image

Gallery van Kunswerke

Image

Search

WOORDELIKS :

Daaglikse rigtingwysers vir jou lewensreis, uit God se Woord

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Gedagte vir die week :

Ek bid dat jy in hierdie komende Kersgety sal kies om nie weggevoer te raak deur
al die liggies en kersies en blink balletjies aan bome - en die aankoop van kersgeskenke nie.

Kom ons fokus - tussen al hierdie mooi blinkgoed deur - op die Here Jesus.
Hy is immers die rede waarom ons Kersfees vier.

This website is protected by copyright and trademark laws under R.S.A and International law.
All Rights Reserved | Piet Smit - Site Designed & Maintained by CybrDNA.CO.ZA
Contact Detail: +27 (0)82 579 2759 | Email us: